2016. máj 29.

A változások menedzselése az érintettek bevonásával

írta: Domschitz Mátyás
A változások menedzselése az érintettek bevonásával

A változás menedzsment jelentősége

Az általunk befolyásolhatatlan külső körülmények dinamikusan változó környezetet teremtenek, ami cselekvésre ösztönzi a szervezeteket.

Ezen stratégiák és eljárások támogatásához szükséges lehet a változás menedzsmentre.

Az a vezetőség, amely előre gondolkodik és reagál a változásokra, sikerre számíthat.

A változás menedzsment eszköz a vezetők számára ahhoz, hogy a változásokból hasznot kovácsolhassanak a szervezet számára. A változások embereket érintenek, így a változás menedzsmentnek különösképp tekintettel kell lenni a változások hatása alatt álló emberekre.

A különböző szintjeken különbözően reagálnak a változásokra

A felsővezetés

 • gyakran alábecsüli a változások emberekre gyakorolt hatását;
 • hajlamos az elszigetelődésre;
 • elzárkózik a kommunikációtól és a kellemetlen hírektől;
 • elvárja, hogy az emberek egyetértsenek a változásokkal;
 • gyakran árulásnak érzi, ha az emberek felől érkező visszajelzések nem pozitívak.

A középvezetés

 • érzi, ha a szervezet változtatásra szorul, akkor többfelé kell összpontosítania;
 • gyakran nem ismeri a felső vezetés véleményét és nélkülözi útmutatását a prioritásokkal kapcsolatban;
 • gyakran nem kap világos utasításokat;
 • a kommunikáció gyakori hiányának is köszönhetően nem létezik hatásos stratégia a változások bejelentésére és megvalósítására;
 • gyakran „vár arra, hogy megmondják neki mi a teendő”.

 Az alkalmazottak, emberek, munkatársak

 • a változásokat ellenük irányuló támadásnak és árulásnak érzékelik;
 • sokak reakciója ellenállás, düh, frusztráció és zavarodottság;
 • a lojalitásuk megsérül;
 • reakciójuk egy negatív hozzáálláshoz vezethet;
 • félnek a kockázatvállalástól, újításoktól, és új dolgok kipróbálásától; 

Az átmenet fokozatai, s az átmenet sikere érdekében tett intézkedések

 • A vezetés teljes elkötelezettségről tesz tanúbizonyságot.

kommunikaciosstrategia.jpgKommunikációs stratégiák kialakítása:

 • egy központi csapat létrehozása személyes találkozásokkal
 • a közreműködő csoportok számára értekezlet keretein belül beszámolás a változásokról
 • mindkét oldalról nyitott kommunikáció kezdeményezése
 • kérdések feljegyzése - még fontosak lehetnek
 • Segítségnyújtás megszervezése képzések, áthelyezések, kihelyezés esetére.
 • Időbeosztás kialakítása és betartása.
 • Nem érdemes az új munkacsoportokat túl korán létrehozni.
 • Tervezzünk be korai sikereket (gyors eredményeket) hogy híre keljen a bekövetkező pozitív változásoknak.
 • Tájékoztató jellegű hírlevél eljuttatása belső és külső ügyfelekhez.
 • Jutalmazzuk a fejlődést.

A változások tervezése

A tanácsadóknak, vezetőknek, és munkacsoportoknak tisztában kell lenniük a következő lépésekkel:

 • Előkészületek: a változás fő elemeinek mérlegelése
 • Tervezés: a megfelelő munkatársak összegyűjtése a válaszlépések megtervezésére
 • Átmeneti szervezetek: az együttműködés sajátos módjainak kidolgozása
 • Kivitelezés: időbeosztás megtervezése (ha szükséges, a képzés kezdete)
 • Jutalmazás: a változások kivitelezésében résztvevők munkájának elismerése

A sikeres átalakítás és változtatás lépései

 1. surgosseg.jpgA sürgősség érzetének megteremtése
 • Ebben az első szakaszban a szervezetek 50 százaléka kihullik a rostán.
 • Kulcsfontosságú a szervezet vezetőjének személye.
 • A változások új rendszer kialakulásához vezetnek, amely vezetésre szorul.
 • A valós helyzet és a kellemetlen tények megvitatása nyílt őszinteséget igényel.
 • A változtatásért felelős csapat célja: a kritikus pontok, lehetséges krízisek vagy kedvező lehetőségek felismerése és megvitatása.
 1. Az erős irányítás megteremtése
 • A változtatásokért felelős csapatnak szüksége van egy önálló vezetőre, aki felelős a sikerért.
 • A változtatásokért felelős csapatnak elégséges hatáskörrel (hatalommal) kell rendelkeznie.
 • Fontos a csapatmunka - az első év alatt egy csapaton belül három - öt ember dolgozzon.
 • Az irányítás létszámának fokozatosan növekednie kell.
 • 2-3 napig munkahelyen kívüli környezetben dolgozni.

A változtatásért felelős csapat célja: egy olyan csapat megalakítása, amely elég hatalommal rendelkezik a változtatási folyamat véghezviteléhez.

 1. sikerek.jpgRövid távú sikerek megtervezése és elérése
 • Az első 6 hónapon belül, vagy még korábban kell fejlődést elérni.
 • Célok kitűzése az első évre, mérhető eredményekkel, meghatározott időbeosztással.
 • A célok megvalósítása esetén a megfelelő emberek megjutalmazása.
 • Lényeges elem a csoportnyomás.

A változtatásért felelős csapat célja: a lehetséges rövidtávú sikerek felismerése és ezek minél hamarabbi véghezvitele a hírkeltés érdekében

 1. A fejlődés konszolidációja, az eredmények befagyasztásaa, a változás céljainak megvalósításajeghegy.jpg
 • a siker megünneplése természetes, de ez még nem ad okot a lazításra
 • adjunk keretet a fejlődés nyomon-követésének - ajánlatos egyszerű szemléltetők közszemlére tétele
 • visszajelzési mechanizmusok kialakítása
 • tartsuk fenn a sürgető érzést
 • a változtatásokat végrehajtók közti együttműködés fenntartása
 • a nagyobb jelentőségű problémák megoldásakor rövidtávú sikerek betervezése
 • a megújulás nem hónapokat, hanem éveket vesz igénybe - a csúcs lehet, hogy 2-3 év után következik be

A változtatásért felelős csapat célja: a fejlődés első jelei után is folytatódjon a munka: a nagyobb jelentőségű problémák ugyanolyan sürgetőek.

 1. Az új szemléletmód intézményesítése
 • a változásnak tartósnak kell lennie
 • az új viselkedésforma hosszútávra alakuljon ki - ha nem ágyazódik be a köztudatba, gyorsan elfelejtik
 • a stratégiai összefüggéseket a embereknek tisztán kell látniuk
 • az új vezetők testesítsék meg az új szemléletmódot

A változtatásért felelős csapat célja: a változások megszilárdítása, a változások vezessenek a szervezet új kultúrájának kialakulásához

 Felkészülés a változtatásokra - a sikeres átalakítás gyakorlata

 1. Az érintettek felkészítése
 • tájékoztassuk őket a változtatások hasznosságáról;
 • ügyesen időzítsünk - a tájékoztatás ne legyen se túl korai, se megkésett.
 1. A változtatásokat a lehető legrészletesebben írjuk le
 • mérlegeljük, kikre lesz a legnagyobb hatással: először őket tájékoztassuk;
 • döntsük el, hogy egyenként közöljük-e a csoportokkal a hírt, vagy az egész közösség egyszerre tudja meg.
 1. Járjunk utána, hogy mi történt a legutóbbi változtatások során. Az emberek korábban pozitívan álltak-e hozzá a változtatásokhoz
 2. Biztassuk a embereket véleménynyilvánításra, vitassunk meg minden egyes lépést és kérjünk javaslatokat.
 3. Mérjük fel előre a változás véghezviteléhez szükséges képességeket és forrásokat.
 4. Időbeosztás készítése és célkitűzések meghatározása a fejlődés nyomon követésére.
 5. A látványos fejlődés érdekében tervezzünk rövidtávú sikereket.
 6. Használjunk új kommunikációs csatornákat. Hogy az emberek gyorsan és pontosan értesülhessenek az új információkról, szervezzünk továbbképzéseket, értekezleteket, terjesszünk információs anyagokat. A pletykákból és félelmekből adódó károk lehetőségét csökkentsük a minimumra.

 1. Az ellenállás természetes. Segítsünk a embereknek megszabadulni a régi rendszer terheitől, sajátosságaitól.
 2. Az új ismeretek elsajátítására biztosítsunk vonzó képzési lehetőségeket, alakítsunk ki új viselkedési mintákat, új hozzáállást
 3. Ösztönözzük az önálló munkát - minden egyes munkatárs legyen felelős a változás valamely aspektusáért
 4. Annak érdekében, hogy az emberek tisztában legyenek helyzetükkel, kapjanak több visszajelzést munkájukkal kapcsolatban a célkitűzések és a fejlődés mértékének összehasonlítása
 5. Mérjük az eredményeket
 • mérjük fel a jelenlegi teljesítményt, alkalmazzunk statisztikákat annak értelmezésére
 • célkitűzések
 • a célkitűzések és a fejlődés mértékének összehasonlítása
 1. Kövessük nyomon a változás folyamatát vizuális segédeszközök használatával is. Használjuk fel a csoportnyomás pozitív hatását.
 2. Ösztönözzük a különleges erőfeszítéseket
 3. Ünnepeljük meg a sikereket

Képek

 • http://sunnibrown.com/2009/05/caritas-board-retreat-environment-scan
 • http://www.spmc.org.za/?sermon-category=a-time-for-change
 • http://www.communicateandhowe.com/2013/07/11/how-to-create-a-nonprofit-communications-strategy-why-you-need-one/
 • https://www.lsa.umich.edu/ummnh/publicprograms/familyreadingscienceprogram
 • http://thininc.com/tag/success/
 • http://www.vizplaza.hu/ICEBERG-Jeghegyviz-0-75-l-d1.htm?tab=description
Szólj hozzá